Güvenlik Kursu

silahsiz güvenlik

silahli güvenlik

Güvenlik Kursu Başvuru İÇin İstenilen Belgeler

* Diploma aslı ve bir adet fotokopisi

* Nüfus Cüzdanı ve 2 adet fotokopisi

* İkametgah Belgesi 1 adet

* Vesikalık Fotoğraf 4 adet

* Sağlık raporu Fotokopisi 2 adet